Zbiory online

 


Książki

Wykazy linków do cyfrowych postaci książki, najważniejszych polskich księgarń i wydawnictw:

Podręczniki

  • E - podręczniki platforma powstała w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła” realizowanego w latach 2120-2015, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Lektury szkolne 

Wykazy lektur

Teksty w domenie publicznej

Inne zbiory

O nas

Zasady współpracy

Nagrody