Grafika. Ilustracje


Portale i serwisy

  • Scholaris: Zdjęcia. Ilustracje
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe - gromadzi, opracowuje oraz konserwuje  fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.
  • Flickr - serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udostępniania zdjęć cyfrowych online.
  • Picasa Web Album - serwis internetowy Google umożliwiający publikację w Internecie albumów zdjęć cyfrowych bezpośrednio z programu Picasa lub z poziomu przeglądarki internetowej.
  • Fotosik - polski serwis umożliwiający magazynowanie i udostępnianie w Internecie nielimitowanej ilości plików graficznych.

 

Powrót Zbiory

O nas

Zasady współpracy

Nagrody