Działania w latach 2009-2014


I. Działania na rzecz  dzieci i młodzieży

Współorganizowalismy:

1. Cztery edycje projektu  Podlaskie spotkania z pisarzami realizowanego w oparciu o środki  finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta.  Zestawienia liczbowe:

 • 13 zaproszonych pisarzy, w tym: 2013 - Grzegorz Kasdepke, Barbara Ciwoniuk, Małgorzata Szyszko - Kondej, Andrzej Pilipiuk; 2012 - Beata Ostrowicka, Małgorzta Gutowska - Adamczyk, Jacek Komuda; 2011 - Joanna Olech, Anna Onichimowska, Hanna Kowalewska; 2010 - Paweł Beręsewicz, Krzysztof Petek, Marta Fox;
 • 47 spotkań autorskich i 4310 uczestników, w tym: 2013 - 16 spotkań, 1716 uczestników; 2012 - 12 spotkań, 1081 uczestników; 2011 - 12 spotkań, 1132 uczestników, 2010 - 7 spotkań, 381 uczestników; 
 • 1662 uczestników konkursu „Czy znasz twórczość …?”, w tym: konkurs czytelniczy: 2013 - 451 uczniów z 62 szkół;  2012 - 326 uczniów z 50 szkół; 2011 - 337 uczniów z 55 szkół; 2010- 101 uczniów z 27 szkół; konkurs plastyczny: 2013 - 116 prac konkursowych z 42 szkół; 2012 - 115 prac z 37 szkół; 2011 - 216 prac z 44 szkół.

2.Trzy edycje akcji czytelniczej  Białostocki  Tydzień Czytania Dzieciom: pierwszy tydzień czerwca - 2012, 2013, 2014 r.

Akcja miała na celu promowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na wartości przekazywane podczas procesu czytania, upowszechnienie twórczości pisarskiej lokalnych autorów, popularyzację ogólnopolskich obchodów święta.

Honorowego patronatu udzielili: Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku. Patronatu medialnego udzielili: Kurier Poranny, TVP Białystok, Radio Białystok, BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w  2012 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, a następnie w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki, przy ul. Odeskiej 1.

W kolejnych dniach pierwszego tygodnia czerwca odbywały się imprezy czytelnicze w szkołach podstawowych Białegostoku. Nauczyciele bibliotekarze zapraszali do czytania dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, dziadków swoich dzieci. Ponadto Partnerzy akcji pozyskani przez Organizatorów (aktorzy, dziennikarze, służby mundurowe, leśnicy, sybiracy) udali się do szkół ze swoimi książkami na spotkania autorskie.

II. Działania na rzecz nauczycieli bibliotekarzy

 1. Spotkanie członków i sympatyków TNBSP Oddziału w Białymstoku z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w:
  • Centrum Zamenhofa w Białymstoku (29 kwietnia 2010r.)
  • Muzeum Wojska  w Białymstoku. (16 marca  2011 roku)
  • Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku (22  marca 2012r.).
  • BibliotecePolitechniki Białostockiej (19 kwietnia 2013r.).

2.  Organizacja konkursów:

  • „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych” na program i sprawozdanie z obchodów MMBS  (wrzesień – październik 2009 rok)
  •  „Librarum Primum” na najciekawsze obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (wrzesień – listopad 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 rok).

3.  Organizacja konferencji podsumowującej obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, we współpracy  z Centrum Edukacji Nauczycieli  oraz  Departamentem Edukacji w Białymstoku,  w:

  • Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku, 13 listopada 2009 r.
  • Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku,  18 listopada 2010 r.
  • IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, 16 listopada 2011 r.
  • Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, 20 listopada 2012r.
  • Szkole  Podstawowej  Nr 2 w Białymstoku, 21 listopada 2013r.

4. Zorganizowanie  warsztatów  z orgiami (5 listopada 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku, gdzie mieści się  Białostocki Klub Orgiami).

5. Złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na zakup książek (13 listopada 2009r.)

O nas

Zasady współpracy

Nagrody