Działania w latach 2004 - 2009


1. Działania na rzecz bibliotekarstwa szkolnego:

 • Doprowadzenie do zmiany zapisów w regulaminie wynagradzania Nauczycieli, niekorzystnych dla bibliotekarzy (art. 35 KN pkt 3) - zapis zmieniono zgodnie z propozycjami RO TNBSP.
 • Pół etatu na centra internetowe w bibliotekach na terenie m. Białegostoku,
 • Opracowanie stanowiska w sprawie programu komputerowego BIBLOS – wstrzymanie jego obligatoryjnego wprowadzenia do bibliotek szkolnych na naszym terenie.

2. Spotkania warsztatowe:

 • Spotkanie z Janem Leończukiem.
 • Prezentacja dorobku twórców regionalnych – Zdzisław Wieczoryński.
 • Wycieczka do Archiwum Państwowego.
 • Muzeum Ikon w Supraślu – propozycje do realizacji ścieżki regionalnej.
 • Zwiedzanie Liceum Plastycznego w Supraślu .
 • Promocja młodych talentów.
 • Asertywność w bibliotece.

3. Włączanie się w realizację ogólnopolskich programów edukacyjnych:

 • „Wielkie Podlaskie Biblioteczne Czytanie”,
 • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych,
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
 • Literacki Atlas Polski.

4. Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli bibliotekarzy.
5. Promocja działań edukacyjno – wychowawczych bibliotek szkolnych Podlasia.
6. Spotkania integracyjne.
7. Współpraca z CEN – współorganizacja konferencji „Biblioteki szkolne w 6 lat po reformie … i co dalej ?”
8. Udział w przedsięwzięciach Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i jej oddziałów.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody