Bstok Sp28

XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” pod hasłem "A ja tobie bajki opowiadam …."


Konkurs organizowany  jest przez bibliotekę przy Szkole  Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku pod honorowym patronatem córki poety, Pani Kiry Gałczyńskiej.

"Jak nie czytam, jak czytam" - w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku


Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

Informacja o wydarzeniu W czerwcu roku szk. 2016/2017 uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji "Jak nie czytam, jak czytam". 460 uczniów naszej szkoły wyległo na plac szkolny, by ułożyć żywy napis CZYTAM, BO LUBIĘ. Uczniowie pokazali, że czytać można wszędzie, na murawie, na boisku, na placu zabaw, w klasie.

Komunikat jury o rozstrzygnięciu XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Ocalić od zapomnienia"


XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” zorganizowała Biblioteka Szkolna SP 28 w Białymstoku pod honorowym patronatem Pani Kiry Gałczyńskiej oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Konkurs przebiegał pod hasłem „Ech, muzyka, muzyka…”. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 165 prac konkursowych.

Jury przyznało następujące nagrody:

I MIEJSCE 

1.Amelia Barszczewska SP 2 Białystok

2.Aleksandra Poradzińska SP 2 Białystok

3.Dominik Hapunik SP 1 Białystok

O nas

Zasady współpracy

Nagrody