Bstok SP47

Biblioteka SP 47 w Białymstoku zaprasza do udziału w 2 edycji konkursu krasomówczego


II edycja regionalnego konkursu krasomówczego 

„Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Organizator: 

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, 

ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok, tel. 85 653 43 78

Warunki konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie krasomówczym „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zaprasza do udziału w regionalnym konkursie krasomówczym  „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady” 

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział  w Białymstoku.

Warunki konkursu

Miejski konkurs pt. "Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena"


W dn. 25.02.2016 r. nauczyciele bibliotekarze zorganizowali i przeprowadzili cykliczny, autorski Miejski Konkurs pt. "Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena", w którym udział wzięło 9 drużyn uczniów z klas III szkół białostockich. Wszystkich zebranych powitała Alina Borowska koordynator biblioteki SP 47. Przebieg konkursu obserwowała wicedyrektor Bożena Laskowska, nauczyciele oraz rodzice. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody