Bstok PG9

Anielskie konkursy w Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku - podsumowanie


W dniu 15 II 2017 r. w Publicznym Gimnazjum N r 9  im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  odbył się wojewódzki konkurs recytatorski „Anielskie strofy”.  Konkurs objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Białegostoku, Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Konkurs został opracowany w oparciu o priorytety Ministra Edukacji Narodowej :

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku

Na stronie Publicznego Gimnazju nr 9 zamieszczono informacje o realizacji wymagań NPRC, oto podejmowane działania:

Projekty, akcje czytelnicze

Rok szkolny 2015/2016  

Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 6 edycji konkursu regionalnego o aniołach

Organizatorem szkolnego konkursu wojewódzkiego  o aniołach (6 edycja) jest biblioteka przy Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku. Honorowego patronatu udzielił Prezydent Miasta Białegostoku oraz Towarzsytwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Białymstoku.

Konkurs jest adresowany do uczniów  klas IV -VI klas szkoły podstawowej.

Organizowane są trzy konkursy:

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu o aniołach organizowanego przez PG 9 w Białymstoku

 


Niech Aniołowie będą z nami:  podsumowanie 5 -edycji wojewódzkiego konkursu recytatorskiego  „Anielskie strofy” 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody