Sokoły SP

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w Sokołach


Tegoroczne hasło Książka nas łączy wyznaczyło działania w naszej bibliotece szkolnej. Książki połączyły dzieci z punktu przedszkolnego oraz zerówek z biblioteką, ale też z ich rodzicami podczas czytania w domach, w październiku bowiem rozpoczęliśmy projekty Od 3. roku bez książki ani kroku oraz Czytające zerówki. 

Realizacja wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół w Sokołach

15 marca 2017 r. nasza biblioteka otrzymała informację, że został zatwierdzony do realizacji jej projekt  Skarb w bibliotece?

Pocztówka do Pana Sienkiewicza


Czy wiecie, że słowo „pocztówka” w języku polskim zawdzięczamy naszemu wielkiemu pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi?            

W 1900 roku autor „Trylogii” wziął udział w konkursie, którego celem było wymyślenie określenia karty pocztowej innego niż pochodząca z języka rosyjskiego „odkrytka”. Na konkurs nadesłano ponad 300 propozycji. W finale jury rozważało 5 nazw: liścik, listewka, otwarta, pisanka i właśnie pocztówka, którą pisarz zgłosił, ukrywając się pod pseudonimem Maria z R.

Sukcesy w Bibliotece Zespołu Szkół w Sokołach X/XII 2015


Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołach brali udział w konkursach wojewódzkich,  wielu z nich zostało lauretami. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom, nauczycielom bibliotekarzom ! 

Wojewódzki konkursie czytelniczym Czy znasz twórczość…

Czytam sobie w bibliotece Zespołu Szkół w Sokołach


Październik to Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło międzynarodowych obchodów brzmiało: Biblioteki rządzą! Nie chodzi tu jednak o władzę, ale o znaczenie szkolnego królestwa książek w placówce oświatowej. Czytanie bowiem to podstawowa umiejętność bez której żaden człowiek nie ma szans na rozwój intelektualny, moralny, duchowy. Biblioteka to jednak nie tylko miejsce w którym gromadzi się zbiory, bo przy takim podejściu książki zakrywałby kurz. Biblioteka to serce szkoły, które bije poprzez działalność edukacyjną i kulturalną.

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Sokołach


Miło nam poinformować, że nasza biblioteka dostała dofinansowanie w ramach projektu rządowego Książki naszych marzeń, przy ponad dwudziestoprocentowym wkładzie własnym z budżetu Gminy Sokoły. Dzięki ogólnej kwocie 2712,50 zł  zakupiliśmy ponad 170 pozycji - wcześniej odbyły się konsultacje z uczniami w ramach Ogólnopolskich Wyborów Książek oraz z Biblioteką Publiczną Gminy Sokoły.

W związku z programem planujemy przeprowadzenie dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo:

O nas

Zasady współpracy

Nagrody