Wasilków G

Ciekawe wydarzenia czytelnicze w bibliotece Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Zapraszamy do zapoznania się z  ciekawymi inicjatywami promującymi czytelnictwo, które miały miejsce w bibliotece szkolnej. Informacje o nich zostały opublikowane na stronie szkoły i na portalu wasilkow.online. Oto wybrane wydarzenia:

Sprawozdanie z realizacji szkolnego projektu promowania czytelnictwa książek „Kto czyta .... " w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Celem projektu było popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, zachęcanie do sięgania po literaturę piękną, rozwijanie zainteresowań literackich oraz kształcenie wrażliwości czytelniczej i rozbudzanie zainteresowań książką. W ramach tej akcji przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy projekty czytelnicze w każdej klasie gimnazjum.

Projekt czytelniczy „Książka w sam raz dla nas” – czyli jak motywować uczniów do czytania?

Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie


Projekt czytelniczy „Książka w sam raz dla nas” – czyli jak motywować uczniów do czytania? – został przeprowadzony w klasie Ie. Jego celem jest pozytywne nastawienie młodych ludzi do literatury poprzez doświadczenia rodziców oraz osób znanych im z najbliższego otoczenia. Spotkania przy książce prowadzili uczniowie klasy IIe: Ada, Marysia i Łukasz.

DeltaBooks - projekt czytelniczy uczniów

Gimnazjum im. ks. R. Rabczyńskiego w Białymstoku


projekcie:

Książek czar

Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Praca na konkurs MEN „Nakręćmy się na czytanie”, zrealizowana przez uczennice klasy pierwszej Dominikę i Julkę.

Źródło: YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=BNxtv1gaHMg, opublikowany  14.10.2015.

Żywa biblioteka i Taniec czeczeński

Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Filmy  nakręcone w ramach projektu „Żywa biblioteka” - cykl spotkań  z uchodźcami:

Wybór książek

Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Narodowe Czytanie 2014

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Informacja o wydarzeniu W tym roku postanowiliśmy się włączyć do zainicjowanej przed trzema laty przez Prezydenta Rzeczypospolitej – Bronisława Komorowskiego – akcji pod hasłem „Narodowe Czytanie”.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody