Projekt czytelniczy "Podlaskie spotkania z pisarzami"

 

O projekcie
 
Projekt „Podlaskie spotkania z pisarzami” ma na celu organizację spotkań autorskich z współczesnymi pisarzami w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatu.
 
Spotkania są poprzedzane ogłoszeniem konkursu "Czy znasz twórczość ...?" - czytelniczego o zasięgu wojewódzkim na temat twórczości zaproszonych pisarzy oraz plastycznego (m.in. na ilustrację,  plakat). Po spotkaniu szkoły goszczące autora przygotowują fotoreportaż z przebiegu spotkania.
 
Efekty projektu są prezentowane podczas konferencji podsumowującej obchody MMBS, która odbywa się w drugiej połowie listopada, w jednej z białostockich szkół lub CEN w Bialymstoku. Wykaz laureatów i finalistów jest  publikowany na stronie projektu, a prace konkursowe uczniów (plastyczne, testy) przechowywane przez rok. 
 
Gościliśmy pisarzy

2017 Renata Piątkowska, Ida Pierelotkin, Zygmunt Miłoszewski
2016 Tomasz Szwed,Anna Łacina, Michał Książek, Elżbieta Awramiuk
2015 Łukasz Wierzbicki, Joanna Jagiełło, Ewa Białołęcka
2014 Tomasz Samojlik, Kazimierz Szymeczko, Jakub Ćwiek
2013 Grzegorz Kasdepke, Barbara Ciwoniuk, Małgorzata Szyszko - Kondej, Andrzej Pilipiuk
2012 Beata Ostrowicka, Małgorzta Gutowska - Adamczyk, Jacek Komuda
2011 Joanna Olech, Anna Onichimowska, Hanna Kowalewska
2010 Paweł Beręsewicz, Krzysztof Petek, Marta Fox

Napisano o nas 

Białystok jest już bardzo widoczny na polskiej mapie kultury. Targi książki, festiwal Inny Wymiar, Dni Sztuki Współczesnej, Podlaska Akademia Kultury, Środy Literackie – to tylko część imprez, które na stałe wpisały się w jego tradycję. Miasto nie zapomina o młodych, czego dowodem są „Podlaskie spotkania z pisarzami”. Organizatorem projektu jest Białostocki Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, a współpracują z nim szkoły Białegostoku i powiatu oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. O jego randze i rozmachu najlepiej świadczą nazwiska gości zaproszonych w ubiegłych latach: Marta Fox, Joanna Olech, Anna Onichimowska, Hanna Kowalewska, Jacek Komuda (...). Źródło: http://barbaraciwoniuk.pl/

Sprawozdania  z projektu 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody