Organizacje bibliotekarskie


Powrót O zawodzie

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

  • Rada Główna

Adres: Szkoła Podstawowa Nr 211, ul. Nowy Świat 21 A; 00-029 Warszawa
Strona www - http://tnbsp.oeiizk.waw.pl/

  • Rada  Oddziału w Białymstoku

Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
im. M. Konopnickiej; 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3.
Adres kontaktowy: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Złota 4, 15-016 Białystok
Strona www - http://bp.bialystok.edu.pl/?q=tnbsp

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Biuro Zarządu Głównego SBP

Adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Okręg Podlaski SBP w Białymstoku
Adres:15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 16

Związek Nauczycielstwa Polskiego

  • Zarząd Główny ZNP

Adres: ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-950 Warszawa
Strona www -  http://www.znp.edu.pl

  • Podlaski Zarząd Okręgu w Białymstoku

Adres: 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46
Strona www -  http://www.podlaski.znp.edu.pl/

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

  • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

Adres:  ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Strona www: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

  • Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;
    Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Adres: 15-959 Białystok, ul. Suraska 1

Inne

Powrót O zawodzie

O nas

Zasady współpracy

Nagrody