IV edycja wojewódzkiego konkursu literackiego „Ludzie listy piszą...”

 


Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku zaprasza
do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu literackiego
„Ludzie listy piszą...”,
pod honorowym patronatem Dyrektora Biura Filatelistyki, Poczty Polskiej S.A, .pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Adresaci

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz uczniów klas II – III gimnazjum. Będzie on rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
  • uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, oraz uczniowie klas II – III gimnazjum.

Przedmiot komkursu:

Osoby biorące udział w konkursie powinny napisać list.

  •  „Nasza Niepodległa. List do dziadka Piłsudskiego”, uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej:
  • „Nasza Niepodległa. Józef Piłsudski – niebanalna postać historyczna”,  uczniowie z klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas II – III gimnazjum: 

Czas trwania konkursu: styczeń – marzec 2018 roku.

Prace proszę dostarczyć do 30 III 2018 roku do biblioteki szkolnej SP Nr 24, do organizatora konkursu p. Bożeny Hermanowskiej.  Podsumowanie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody