Miejski Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady”


Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 
zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie Literackim
„Wiersze z szuflady”

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II -VII szkół podstawowych.
  2. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisany wiersz (biały lub rymowany) na dowolny temat. Praca twórcza powinna być napisana własnoręcznie. Może też być ozdobiona rysunkiem.
  3. Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz znajdujący się w Załączniku nr 1.
  4. Ilość prac jest nieograniczona.
  5. Termin dostarczenia wierszy upływa 5 stycznia 2018 r.  Prace należy dostarczyć do SP nr 43 w Białymstoku (z dopiskiem na kopercie ,,Wiersze z szuflady”).

Konkurs objęty patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Białymstoku.

 Szczegóły w regulaminie konkursu (poniżej):

O nas

Zasady współpracy

Nagrody