XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” pod hasłem "A ja tobie bajki opowiadam …."


Konkurs organizowany  jest przez bibliotekę przy Szkole  Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku pod honorowym patronatem córki poety, Pani Kiry Gałczyńskiej.

1. Celem  konkursu jest:
  • przybliżenie twórczości K. I. Gałczyńskiego młodym czytelnikom,
  • postrzeganie poety jako twórcy wciąż ważnego i aktualnego,
  • zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności  twórczej,
  • wykorzystanie wierszy poety do własnej inspiracji twórczej.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych oraz kl. II-III gimnazjów miasta Białegostoku, woj. podlaskiego i  całej Polski.
 
3. Konkurs przebiega pod hasłem A ja tobie bajki opowiadam…, czyli Gałczyński opowiada bajkę o świecie swojej córeczce Kirze. Konkurs polega na napisaniu wierszowanej bajki, inspirowanej osobą i twórczością poety. 
 
4. Prace konkursowe (jeden lub kilka wierszy) należy nadsyłać do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego, 15-553 Białystok ul. Warmińska 55,  Biblioteka Szkolna
Organizatorzy: Halina Wakuluk, Barbara Kozłowska

załącznik: 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody