Librarium Primum 2017

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017

  Hasło: Książka nas łączy

Komisja konkursowa w składzie

  • Barbara Michniak - przewodnicząca, wiceprezes RG TNBSP (Katowice),
  • Agnieszka Miśkiewicz  - członek, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, prezes Oddziału TNBSP w Krakowie, członek Krajowej Rady Bibliotecznej
  • Bożena Powała-Niedźwiecka– członek, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w  Lublinie, Oddział TNBSP w Lublinie,
  • Edyta Sosnówka– członek, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Oddział TNBSP w Lublinie,
  • Irena Zalewska – członek, nauczyciel bibliotekarz w Stargardzie Szczecińskim, doradca metodyczny, członek Krajowej Rady Bibliotecznej.

postanowiła przyznać  honorowy tytuł i statuetkę LIBRARIUM PRIMUM 2017 za najciekawsze działania w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

bibliotece Szkoły Podstawowej nr 43  im. Simony Kossak w Białymstoku 

 

Nauczyciele bibliotekarze:  Ewa Babińska, Jolanta Fiłończuk, Dorota Jabłońska

 

 

Uzasadnienie Jury:

  1. Dużo imprez, ciekawe spotkania, oryginalne pomysły, ciekawe inicjatywy, widać b. duży wkład pracy i zaangażowanie.
  2. Super pomysł, różnorodność działań  podzielonych na cztery pory roku z wykorzystaniem gawęd patronki szkoły pani profesor Simony Kossak.
  3. Urozmaicony program obchodów dostosowany do możliwości i zainteresowań uczniów szkoły podstawowej.
  4. Doskonałe wpasowanie tegorocznego tematu przewodniego „ Książka łączy” do postaci , dorobku , idei  propagowania szacunku do przyrody  patronki szkoły. Liczne, różnorodne przedsięwzięcia, rozwijające, wciągające, angażujące także starszą młodzież,  dorosłych, inne szkoły, inne kraje.

O programie obchodów:

SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku udowodniła, że „książka łączy” wykorzystując do działań promujących czytelnictwo gawędy pani Simony Kossak, która jest patronką szkoły.

W SP nr 43 wszelkie akcje, imprezy odbywały się pod hasłem „Cztery pory roku wg Pani Simony Kossak”. Koordynatorzy postanowili ideę „Książka łączy” wykorzystać do propagowania szacunku do przyrody wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tę myśl Pani Profesor Simona Kossak pozostawiła w swoich książkach, których poznawanie rozwija wśród ludzi troskę o „braci mniejszych”.

Uczniowie wykorzystali również TIK w promocji czytelnictwa: przygotowywali prezentacje multimedialne,  połączyli się dzięki książkom i szkolnej bibliotece z rówieśnikami w Portugalii poprzez udział w Skype Project - International School Library Month, organizowanym przez ISLM.

Mamy nadzieję, że dzięki wszelkim działaniom promujących czytelnictwo uczniowie chętniej i częściej będą sięgali po książkę , która „łączy” jest  mistrzem, co darmo nauki udziela, kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela (A. Grabowski).

Irena Zalewska, członek Jury

SERDECZNIE GRATULACJE WYRÓŻNIONEJ BIBLIOTECE I PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU !!!!


 

 Archiwum konkursu:  programy i sprawozdania z obchodów MMBS znajdują się na stronie - http://bp.bialystok.edu.pl/?q=node/382

 

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody