3 edycja regionalnego konkursu krasomówczego


Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok, tel. 85 653 43 78

Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie treści i słowna prezentacja podania, legendy lub klechdy o Podlasiu.
 3. Maksymalny czas wystąpienia – 7 minut.
 4. Ocenie podlegać będą: 
 • kompozycja wypowiedzi;
 • dykcja, poprawne i wyraźne mówienie;
 • bogate i zróżnicowane słownictwo;
 • przestrzeganie określonego czasu.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.
 • Termin i miejsce konkursu:
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok do dnia 6.11.2017 r.
 • Konkurs odbędzie się dnia 23.11.2017 r. (czwartek), o godz. 9.00 w dolnej świetlicy.
 • Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

  Regulamin w załączniku

  O nas

  Zasady współpracy

  Nagrody