Konkurs międzyszkolny "Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka". 8 edycja


Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, ul. Polowa 7/1, 15 - 612 Białystok

Serdecznie zaprasza do udziału w VIII edycji wojewódzkiego konkursu  

na fraszkę lub wiersz

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Warunki konkursu

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego. 
  2. Praca konkursowa   powinna   być   samodzielnie   napisaną   fraszką   lub   wierszem o bibliotece.
  3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
  4. Gotowe prace powinny być dostarczone do 06.11.2017 do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na fraszkę lub wiersz  Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

Regulamin w załączniku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody