Konkurs międzyszkolny "Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości". 8 edycja


Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,
ul. Polowa 7/1, 15 - 612 Białystok

serdecznie zaprasza do udziału VIII edycji wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną 

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

Warunki konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i  gimnazjów województwa podlaskiego.
  • Praca konkursowa powinna być  samodzielnie  wykonaną  prezentacją  multimedialną.
  • Prezentacja powinna składać się minimum z 10 slajdów. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
  • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.
  • Gotowe prace powinny być dostarczone do 06.11.2017r. do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na prezentację multimedialną  - Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku.

Regulamin w załączniku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody