XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej im. Wandy Chotomskiej w Słupsku

 


Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-IV, klasy V- VI ), gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Zakres: wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce

Termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2018.

Jury: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

Czytaj - pełny tekst regulaminu

Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, ul Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk, tel./fax. 59 845-61-40.
Koordynator: Maria Pietryka-Małkiewicz (tel. 692 477 930)
Strona internetowa konkursu, a tam m.in: formularz zgłoszenia, wyniki poprzednich edycji, galerie.                  
www.facebook.com/konkursliterackislupsk

O nas

Zasady współpracy

Nagrody