Zapraszamy do 5. edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej


WAŻNE TERMINY V EDYCJI 2017/2018

  • 1 września 2017 - Start Olimpiady
  • wrzesień 2017 - Popularyzacja Olimpiady wśród jej potencjalnych uczestników
  • 15 października – 30 listopada 2017 - Praca Komisji Szkolnych nad realizacją etapu I Olimpiady
  • do 1 grudnia 2017 - Przesyłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady przez Komisje Szkolne (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu)
  • 12 stycznia 2018 - Etap II Olimpiady
  • do 31 stycznia 2018 - Powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu
  • 23 kwietnia 2018 - Etap III Olimpiady (finał); w tym dniu również: ogłoszenie wyników; uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

TEMATY WYPRACOWAŃ NA I ETAP V EDYCJI 2017/2018

1.  Społeczeństwo idealne? Rozważania "za" i "przeciw" insprowane książką Aldous'a Huxley’a "Nowy wspaniały świat"

2.  Wizje bibliotek w literaturze pięknej - moje odkrycia

3.  Informatologia jako dyscyplina naukowa czasów współczesnych

LITERATURA REKOMENDOWANA DLA II I III ETAPU 

  • Huxley Aldous. Nowy wspaniały świat. tekst dostępny również pod linkiem: http://www.comporecordeyros.cba.pl/lektury/HuxleyNWS.pdf
  • Kamińska Joanna 2006. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, rozdz. 1, s. 9-31
  • Wojciechowski Jacek 1997. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, s. 19-22
  • Wojciechowska Maja 2006. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP / rozdz. 3, s. 119-206
  • Tokarska Anna (red.) 2013. Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw SBP/ Moduł VI; s. 587-690
  • Babik Wiesław (red.) 2016. Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP / s. 23-40, 61-88, 555-576
  • www.ifla.org
  • www.sbp.pl

 

Źródło: http://www.olimpiadabii.uni.lodz.pl/ 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody