Spotkania autorskie z współczesnymi pisarzami podczas festiwalu literackiego „Na pograniczu kultur”

Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018r. 

Program: spotkania autorskie m.in. z Grzegorzem Kasdepke, Tomaszem Samojlikiem, Marcinem Szczygielskim, Martinem Widmarkiem, Agnieszką Tyszka. 

Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska

Organizatorzy: Olga Topolewska (koordynacja), Małgarzata Kakareko - Wiszowata

Adresaci: Zainteresowani  nauczyciele  wraz z uczniami

Rejestracja: w dniach 12 kwietnia zostanie uruchomiony formularz na stronie  http://bp.bialystok.edu.pl/?q=targi_biezace 

 

Powrót do Oferta doskonalenia

O nas

Zasady współpracy

Nagrody