Spotkanie z Panią Anną Bayer – autorką książek dla dzieci


W Zespole Szkół w Szumowie odbyło się spotkanie z Panią Anną Bayer – autorką książek dla dzieci. Uczniowie z ciekawością słuchali o warsztacie literackim Gościa. Mieli okazję zapoznać się z pięknie wydanymi zbiorami wierszy Pani Bayer – „Szczypawki” oraz „Moda na dobre wychowanie”. Odpowiedzi udzielane na pytania Autorki świadczyły o dobrym odbiorze Jej utworów przez młodych czytelników. Zaproponowane przez Panią Bayer zabawy ruchowe stworzyły radosny nastrój, sprzyjający lekturze wierszy. Pokaz książek Autorki zachęcił do spotkań z Jej twórczością.

Dzięki kolejnemu przedsięwzięciu szkolnej biblioteki uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcą słowa wiązanego.

Lucyna Selerowska
Zespół Szkół w Szumowie

O nas

Zasady współpracy

Nagrody