Realizacja wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół w Sokołach

15 marca 2017 r. nasza biblioteka otrzymała informację, że został zatwierdzony do realizacji jej projekt  Skarb w bibliotece? Już tam lecę... ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Przyznana dotacja wynosi: 12 000 zł plus wkład własny organu prowadzącego: 3 000 zł. 

Realizacja projektu do tej pory przedstawia się następująco:

  • Jeszcze w marcu w czytelni odbyły się szkolne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego Baje, bajki, bajeczki…, który ma na celu m.in. propagowanie czytania poezji. Oprócz tego chętni uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Czytanie jest the best! – mamy dwóch laureatów: Joanna Zalewska IIIb gim. i Aleksandra Mościcka IVb.
  • W kwietniu tworzone były listy książek potrzebnych do biblioteki – na podstawie  rozmów z czytelnikami, głosowania w czytelni oraz nowej podstawy programowej.
  • Miały również miejsce dwie wystawy:

- Książki różnych pokoleń, która pokazała, co w szkole podstawowej czytali dziadkowie, rodzice, niektórzy polscy pisarze, a co czytają teraz dzieci.
- Historia książki , która uświadomiła gimnazjalistom początki pisma.

  • Odbyły się konsultacje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz bibliotekarzem biblioteki publicznej. 
  • O zakupach nowości na bieżąco informujemy w gazetkach szkolnych oraz na wystawach w czytelni.  Uczniowie z Koła Czytelniczego przygotowali także wystawę Literatura ma wiele barw. Odkryj je!

  • 24 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych, Koła Czytelniczego oraz redakcji Pisemka Juniora z pisarzem Grzegorzem Kasdepke - relacja ukazała się w majowym numerze gazetki szkolnej oraz na stronie biblioteki www.bibliotekasok.c0.pl w zakładce Spotkania autorskie.
  • Kolejnym przedsięwzięciem był SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY, na który wpłynęły 33 prace z Zespołu Szkół w Sokołach. Sponsorami nagród byli : Urząd Gminy w Sokołach oraz Bank Spółdzielczy w Sokołach. 2 czerwca 2017r. laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody z rąk zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Rodziców Hanny Czajkowskiej, Wójta Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego oraz Dyrekcji: Waldemara Kikolskiego, Krystyny Dworakowskiej i Hanny Grabowskiej.

Klasy I – III – kategoria Zeszyt lektur

1. Przemysław Bachurzewski Ia
2. Anna Kulesza IIIa
3.Kornelia Brzozowska IIIc
4. Aleksandra Chrzanowska IIIc
5. Zuzanna Dmochowska IIIc
6. Marta Jabłońska IIIc
7. Oliwia Odachowska IIIc

oprócz tego jury przyznało 15 nagród za udział – zapraszamy: Damiana Dworakowskiego Ia, Natalię Jamiołkowską IIa, Annę Łapińską IIa, Szymona Błażeja Łukasiuk IIa, Pawła Perkowskiego IIa, Gabrielę Michalinę Szablak IIa, Julię Szymkowską IIa, Magdalenę Skłodowską IIb, Annę Bruszewską IIIa, Aleksandrę Dworakowską IIIc, Mateusza Kamińskiego IIIc, Piotra Kruszewskiego IIIc, Julię Perkowską IIIc, Kamilę Perkowską IIIc i Adriana Roszkowskiego IIIc.

Klasy IV – V – kategoria zeszyt lektur Pożeracze książek

1. Katarzyna Czajkowska IVa
2. Małgorzata Czajkowska IVa
3. Agata Jamiołkowska Va

Klasy VI – gimnazjum – kategoria prezentacja multimedialna Wkręceni w czytanie

1. Dominika Jabłońska VIb
2. Monika Czajkowska Ia
3. Mariola Mościcka Ib
4. Łukasz Stypułkowski IIa
5. Martyna Bujno IIb
6. Joanna Porowska IIIb
7. Joanna Zalewska IIIb
8. Wiktoria Mieczkowska IIIc

Gimnazjaliści wystawili bajkę Królewna się nudzi, która propagowała czytelnictwo i wizyty w bibliotece.

Biblioteka to takie zaczarowane miejsce. Jeśli już tu wejdziesz,
przeżyjesz czary i przygody, nie ruszając się na krok.
Wystarczy, że wybierzesz z półki jakąś książkę i zaczniesz czytać.

Relacja ze zdjęciami na stronie szkoły www.szkolasokoly.c0.pl.

Dorota Brzozowska i Katarzyna Zdrodowska
 nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Sokołach

O nas

Zasady współpracy

Nagrody