Dzień bezpiecznego Internetu


Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

W bibliotece pamiętaliśmy o obchodzonym 7 lutego Dniu Bezpiecznego internetu, która ma na celu poszerzać wiedzę dzieci, młodzieży i dorosłych na temat właściwych, czyli bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w bibliotece odbyły się cztery pogadanki, podczas których zwracano uwagę na problem cyberprzemocy i sposoby radzenia sobie z internetowym hejtem.

Zaprezentowano filmik z kampanii społecznej mówiący o przemocy w Internecie, a młodzież miała okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i sposobach na radzenie sobie z nieodpowiednimi komentarzami. Przypomniano również o artykule 216 Kodeksu Karnego mówiącym o znieważeniu za pomocą środków masowego komunikowania się. Podczas pogadanki zaprezentowano również dwa kursy e-learningowe zamieszczone na platformie IT Szkoły: "Jak chronić swoją prywatność w Internecie" oraz "Ochrona przed atakami z sieci Internet - dobre praktyki".

Kilku z uczniów rozpoczęło je w czytelni szkolnej. Na jednej z lekcji uczniowie przygotowali plakat: „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”, który został wywieszony w bibliotece. (E. Zyskowska) Inne działania obejmowały prezentację gazetki informacyjnej w holu szkoły, przygotowanie i rozdanie uczniom ulotki „10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu”, przygotowanie gazetki tematycznej w czytelni „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, przeprowadzenie w klasach: 1 t1, 1tm2 pogadanki nt.: Korzystamy bezpiecznie z Internetu oraz wyświetlenie filmiku zamieszczony na YouTube - wypowiedź prof. J.Bralczyka: Słownictwo używane w sieci (pogadanki w klasach: 4tm2, 2 tm2). (E. Cieszkowska)

Autor: Ewa Zyskowska, Elżbieta Cieszkowska
Zdjęcia, źródło: http://www.mechaniak.com.pl/index.php/o-szkole/biblioteka/2739-o-bezpieczenstwie-w-internecie

O nas

Zasady współpracy

Nagrody