Eliminacje Regionalne V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Anna German” - Białystok, 19.06.2017r.

Podlaski  Oddział  Wojewódzki  Stowarzyszenia  Współpracy  Polska – Wschód we współpracy z: Instytutem  Filologii  Wschodniosłowiańskiej  Uniwersytetu  w  Białymstoku, Ligą  Kobiet  Polskich,  Rosyjskim  Stowarzyszeniem  Kulturalno – Oświatowym  w  Polsce, Wojewódzkim  Ośrodkiem  Animacji  Kultury  w Białymstoku   organizuje:                                                                                                                           

Eliminacje Regionalne V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Anna German” , Białystok, 19.06.2017r.

Informujemy o organizacji Eliminacji Regionalnych IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Anna German”. Eliminacje Regionalne odbędą się w poniedziałek 19.06.2017 w Białymstoku, w sali koncertowej WOAK „Spodki” przy ul. Św. Rocha 14 – początek o godzinie 10.00. Udział w eliminacjach należy zgłosić najpóźniej do wtorku  06.06.2017r.

Festiwal w kategorii konkursowej  jest adresowany do osób w wieku 18-28 lat (18 lat musi być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, a 28 lat ukończone w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2017 ).

Laureaci trzech pierwszych miejsc eliminacji  otrzymają nagrody. Jury Eliminacji Regionalnych wyłoni osoby, z których jedna z województwa podlaskiego będzie uczestnikiem Finału Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German w Warszawie dn. 6.11.2017r. 

W Festiwalu w kategorii pozakonkursowej  uczestnikami mogą być osoby   nie spełniające kryteriów podanych wyżej /mogą to być np. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poniżej 18 roku życia, osoby które przekroczyły 28 rok życia, oraz osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa/.

Regulamin Eliminacji Regionalnych, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie inne szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych, zostaną przesłane na podany adres e-mail potencjalnego uczestnika. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód
e-mail: swpw.bialystok@wp.pl ;
strona www:  www.swpw.org ; 

informacji udzielamy również pod numerami telefonów:  660 290 633 ; 505 171 688

Serdecznie  zapraszamy!                                                                 
 /-/ Organizatorzy

O nas

Zasady współpracy

Nagrody