Realizacja wymagań NPRC w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie: sprawozdanie z wyborów książek


W ramach działań promujących czytelnictwo 29 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się Wybory Książek! Poprzedzone one zostały lekcjami bibliotecznymi w klasach na temat znaczenia czytania w życiu człowieka oraz ważności trafnego doboru literatury do czytania.

Każdy uczeń i nauczyciel Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie mógł wskazać dowolną książkę o interesującej go tematyce lub potrzebnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dzięki życzliwości i pomocy nauczycieli języka polskiego uczących w poszczególnych klasach oraz wychowawców klas w głosowaniu wzięło udział 393 uczniów czyli aż ponad 90% wszystkich uczących się w naszej szkole. Uczniowie oddawali swoje głosy w czasie lekcji języka polskiego lub godzin z wychowawcą. Dzięki pomocy członków Samorządu Uczniowskiego wszystkie głosy zostały policzone a tytuły spisane.

Proponowane przez głosujących tytuły zostaną (w miarę możliwości) zakupione z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Opiekun wyborów:  Anna Kazberuk

Źródło: https://gzsmich.edupage.org/news/#628 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody