Sprawozdanie z realizacji szkolnego projektu promowania czytelnictwa książek „Kto czyta .... " w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Celem projektu było popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, zachęcanie do sięgania po literaturę piękną, rozwijanie zainteresowań literackich oraz kształcenie wrażliwości czytelniczej i rozbudzanie zainteresowań książką. W ramach tej akcji przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy projekty czytelnicze w każdej klasie gimnazjum.

Zapraszamy do obejrzenia efektów klasowych kampanii czytelniczych - http://www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl 

Barbara Kołcz

O nas

Zasady współpracy

Nagrody