SP nr 15 w Białymstoku zaprasza do udziału w VIII „Międzyszkolnej Paradzie Postaci Literackich”


Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku zapraszają do udziału w VIII „Międzyszkolnej Paradzie Postaci Literackich”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.  

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Białymstoku.

Cele konkursu:

  • Propagowanie zamiłowania do czytania książek.
  • Prezentacja ulubionych bohaterów lektur.
  • Odkrywanie i promowanie uzdolnionych uczniów.
  • Integracja bibliotek szkolnych.

Obowiązujące terminy:

  • od 01.03 do 31.03.2017 w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu, podczas których wyłonionych zostanie 3 uczestników do eliminacji międzyszkolnych
  • do 07.04.2017 szkoły zgłaszają 3 laureatów do organizatorów 
  • finał konkursu odbędzie się w dniu 27.04.2017 w Szkole Podstawowej Nr 15 w Białymstoku
  • prezentacja laureatów na scenie w Operze i Filharmonii Podlaskiej podczas Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w czerwcu 2017 roku

Organizatorzy: Marzena T. Kowalczuk, Aneta Sasinowska

 Regulamin z kartą zgłoszenia, oświadczeniem rodziców - w załączeniu. 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody