Zapraszamy do 2 edycji konkursu "Czytanie jest the best"

Organizatorzy: Towarzystwo Nauczycieli BibliotekarzySzkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi, Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Konkurs wpisuje się w działania związane ze współpracą TNBSP Oddział w Białymstoku z Fundacją Sąsiedzi podczas Festiwalu literackiego ,,Na pograniczu kultur" w ramach VI Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku oraz realizacją 6. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 

Cele szczegółowe konkursu:

  • promowanie czytania jako alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego,
  • podkreślenie roli czytania w rozwoju myślenia, wyobraźni i wrażliwości,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej, 
  • zachęcenie do podejmowania twórczych działań, 
  • umożliwienie prezentacji własnej twórczości, 
  • podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2016/2017 „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.”

Forma: praca plastyczna - ilustarcja, plakat

Adresaci:

w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Terminy

  • do dnia 31.03.2017r.  uczniów do konkursu opiekun powinien zgłosić poprzez formularz rejestracyjny TUTAJ
  • prace konkursowe należy dostarczyć do 5. 04. 2017 r.  na adres: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok, z dopiskiem „Konkurs plastyczny – czytanie”.

Informacji dotyczących konkursu udzielają: Ewa Babińska i Dorota Jabłońska, tel. 789429782; email: SP43bib@gmail.com

Regulamin w załącznieniu

O nas

Zasady współpracy

Nagrody