Pocztówka do Pana Sienkiewicza


Czy wiecie, że słowo „pocztówka” w języku polskim zawdzięczamy naszemu wielkiemu pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi?            

W 1900 roku autor „Trylogii” wziął udział w konkursie, którego celem było wymyślenie określenia karty pocztowej innego niż pochodząca z języka rosyjskiego „odkrytka”. Na konkurs nadesłano ponad 300 propozycji. W finale jury rozważało 5 nazw: liścik, listewka, otwarta, pisanka i właśnie pocztówka, którą pisarz zgłosił, ukrywając się pod pseudonimem Maria z R.

Akcja trwała od 10 października do końca grudnia 2016 r. 

Dyplom i  skany pocztówek wysłanych do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej  z  Bibliotek Zespołu Szkół w Sokołach - http://www.bibliotekasok.c0.pl

Nauczyciele bibliotekarze ZS w Sokołach

------------------

W 2016 - Roku Henryka Sienkiewicza - Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zaprosili zainteresowanych uczniów i nauczycieli do udziału w akcji pod hasłem Pocztówka do Pana Sienkiewicza. Akcja miała na celu:

  • popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza,
  • odkrywanie i promocję dziedzictwa pisarza,
  • rozwijanie kultury czytelniczej,
  • inspirowanie uczniów do pracy twórczej,
  • rozwijanie zdolności plastycznych i literackich.

O nas

Zasady współpracy

Nagrody