SP nr 19 w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”


Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zapraszają do udziału w Konkursie Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych województwa podlaskiego.  Eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-III i klas IV –VI. W konkursie sięgamy do utworów Henryka Sienkiewicza dedykowanych dzieciom, ogólnie dostępnych na stronie: wolnelektury.pl.

Konkurs został objęty honorowym patronatem białostockiego odddziału TNBSP.

Cele konkursu:

  • popularyzacja czytania wśród dzieci
  • propagowanie wartościowej literatury 
  • zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną
  • stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć  z rówieśnikami
  •  realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017 ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Obowiązujące terminy:

  • do 15 IV 2017 r. w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu, podczas których wyłoniony zostanie 1 uczestnik w odpowiedniej kategorii wiekowej do eliminacji międzyszkolnych. 
  • do końca IV 2017 r. szkoły przesyłają kartę zgłoszenia do organizatorów 
  •  eliminacje międzyszkolne konkursu odbędą się w dniach 16-17 V 2017 r.
  • uroczyste wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas gali VI Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Organizatorzy: Chołko Krystyna,  Janikowska Elżbieta

Regulamin w załączniku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody