Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie międzyszkolnym: „Józef Piłsudski – mąż, ojciec, polityk”

W związku z ustanowieniem  roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,  Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku  zaprasza do udziału w konkursie międzyszkolnym: „Józef Piłsudski – mąż, ojciec, polityk”

Cele konkursu

 • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci  Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego działalności niepodległościowej
 • pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej
 • kształtowanie postaw patriotycznych 
 • promowanie  rozrywki jaką dają gry planszowe i towarzyskie
 • zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego uczniów 

 Adresaci i warunki uczestnictwa

 • Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie gry planszowej na temat Józef Piłsudski – mąż, ojciec, polityk.
 • Konkurs ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów  szkół podstawowych Białegostoku i okolic.
 • Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry
 • Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą samodzielną wykonaną indywidualnie lub w zespole do 3 osób.

Terminy

 • Do 27.02. 2017r. należy przesłać drogą e-mailową  na adres:anna-karpowicz@wp.pl kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). Oryginał karty zgłoszenia z podpisem rodzica  lub osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka należy dołączyć do dostarczonej pracy konkursowej.
 • Gotowe prace powinny być dostarczone do 21.04.2017 r. do biblioteki klas IV – VI Szkoły Podstawowej  Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem: konkurs międzyszkolny Józef Piłsudski – mąż, ojciec, polityk.

Regulamin w załączeniu

O nas

Zasady współpracy

Nagrody