Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

 

O Olimpiadzie

Zamysł organizacji Olimpiady pojawił się w gronie pracowników Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego w 2012r. i jest jedną z form upamiętnienia życia oraz dorobku naukowego twórcy autonomicznych uniwersyteckich studiów bibliotekoznawczych, współtwórcy Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jana Muszkowskiego (1882-1953). Stworzenia ogólnego zarysu Olimpiady podjął się dr Zbigniew Gruszka.

Komitet Główny Olimpiady:

 1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak - Przewodnicząca Komitetu Głównego
 2. prof. dr hab. Andrzej Wałkówski - członek Komitetu Głównego
 3. mgr Danuta Brzezińska - członek Komitetu Głównego, przedstawiciel TNBSP
 4. dr Grzegorz Czapnik - członek Komitetu Głównego
 5. dr Jolanta Gwioździk - członek Komitetu Głównego
 6. dr Magdalena Kwiatkowska - członek Komitetu Głównego
 7. dr Jacek Ladorucki - członek Komitetu Głównego
 8. dr Agata Walczak-Niewiadomska - członek Komitetu Głównego
 9. dr Zbigniew Gruszka - członek Komitetu Głównego, Sekretarz Naukowy

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna jest skierowana do:

 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych, zainteresowanych zagadnieniami książki i informacji: historią dyscyplin, traktowaną jako punkt wyjścia, współczesnością, przyszłością bibliologii i informatologii, w szczególności - ich znaczeniem we współczesnym, często rozumianym interdyscyplinarnie, społeczeństwie informacyjnym.
 • nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy  szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych zawodowo zajmujących się tematyką, której poświęcona jest Olimpiada.

Składa się z trzech etapów:

Etap I polega na samodzielnym, pisemnym opracowaniu przez ucznia w formie eseistycznej jednego tematu (zagadnienia) spośród trzech podanych na stronie internetowej Organizatora Olimpiady.

Etap II ma charakter egzaminu pisemnego (test oraz wypowiedź pisemna) i przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia w wyznaczonych przez Organizatora Komisjach Okręgowych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu.

Etap III ma charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności, w którym uczniowie rywalizują o punkty odpowiadając na pytania lub wykonując zadania praktyczne z zakresu tematycznego Olimpiady. Etap III odbywa się w siedzibie Organizatora w kwietniu.
Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie Olimpiady i na stronie internetowej Olimpiady www.olimpiadabii.uni.lodz.pl.

źródło: oficjalna strona Olimpiady

Komisja Okręgowa w Białymstoku
Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Złota 4, Białystok

 

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody