Konkurs recytatorsko-literacko-fotograficzny "Leśmianowskie światy"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego do udziału w konkursie "Leśmianowskie światy"

Honorowy Patronat: (w trakcie pozyskiwania)- Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Teatr Dramatyczny.

Czas trwania konkursu:      09.01 – 03.03.2017 r. - nadsyłanie zgłoszeń i prac
30.03.2017 r. - Gala Finałowa: konkurs recytatorski, wręczenie nagród. 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

1. recytatorskiej

    • prezentacja jednego wybranego utworu o tematyce zgodnej z hasłem konkursu: Leśmianowskie światy - poezja Bolesława Leśmiana
    • zgłoszenie do 03.03.2017r.

2. fotograficznej

    • każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie
    • prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać do 03.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.

3. literackiej

    • prezentacja własnej twórczości (poezja, proza) nigdzie dotąd niepublikowanej i nienagradzanej, będącej oryginalnym dziełem autora
    • tematyka prac: Podróż z marzeń - Moje spotkanie z ... (niezwykłym miejscem, Arkadią)
    • autor może zgłosić do konkursu jedną pracę

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu (poniżej w załączniku)

Osoby do kontaktu:
biblioteka@zstio.net.pl tel. 85 675 25 33 wew. 121
Kamila Luiza Antoniuk - klantoniuk@gmail.com
Bożena Maciejczuk - biblioteka@zstio.net.pl
Katarzyna Mazurek – Łajewska – biblioteka@zstio.net.pl

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody