MEN: Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej


Na stronie MEN ukazał się arkusz kontroli, w "Informacji o kontroli" czytamy:

1. Kontrola dotyczy sprawdzenia zgodności z przepisami prawa funkcjonowania biblioteki szkolnej.

2. Kontrolę należy przeprowadzić w publicznych: szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych).

3. Kontrolą należy objąć 25% wskazanych powyżej szkół, w okresie listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r.

4. Kontrolą należy objąć rok szkolny 2016/2017.

Zobacz - formularz 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody