Krakowski oddział TNBPS zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt."Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi - inspiracje literackie"


Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie wraz z Stowarzyszeniem "DOG RESCUE Kochaj Szanuj Pomagaj" i Dworem Czechów zapraszaja  do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pt."Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi - inspiracje literackie", organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Motto konkursu: "Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem".C. Millan, Cesar's way

Adresaci konkursu: wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie wszystkich typów szkół. 

Zadaniem uczestników jest albo wykonanie  pracy plastycznej (grupy przedszkolne, zerówki, klasy I-III szkoły podstawowej), albo pracy literackiej (klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Prace konkursowe powinny być inspirowane mottem konkursu.

Termin składania prac: od 9 do 25 stycznia 2017 r.

Regulamin

O nas

Zasady współpracy

Nagrody