Wręczenie statuetki "Librarium Primum" oraz podsumowanie 7 edycji projektu "Podlaskie Spotkania z Pisarzami", konkursów bibliotecznych organizowanych przez SP 21 w Białymstoku, podczas konferencji "Książka to dopiero początek"


W dniu 5 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka niemieckiego spotkali się na corocznej konferencji podsumowującej projekty czytelnicze. Razem z bibliotekarzami w konferencji uczestniczyli nauczyciele języka niemieckiego. Zebranych powitał Dyrektor CEN Zdzisław Babicz, pani Krystyna Łuniewska – konsultant ds.  nauczania języka niemieckiego CEN oraz Olga Topolewska – konsultant ds. bibliotek szkolnych i prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Na wstępie głos zabrał Christoph Mohr – konsultant ds. Nauczania Języka Niemieckiego Instytutu Goethego w Warszawie. Powitał zebranych i wyraził zadowolenie z powodu zainteresowania literaturą niemiecką.

Pierwszym punktem konferencji był wykład dr Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Bliski sąsiad – nieznana literatura niemiecka dla dzieci i młodzieży w Polsce”. Pani doktor przedstawiła twórców i tytuły intersujących książek, które warto zakupić do bibliotek szkolnych. Zwróciła uwagę na wydanie baśni braci Grimm w nowym tłumaczeniu Elizy Pieciul-Kamińskiej. Wykład ubarwiała fragmentami nagrań baśni w wykonaniu Jerzego Stuhra.

Kolejnym punktem programu był występ uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie pod opieką Brygidy Wasilewskiej, nauczycielki języka niemieckiego. Było to przedstawienie teatru Kamishibai na podstawie książki A. M. Wagner „Abentuer im Schnee“. Młodzi aktorzy i ich opiekunka otrzymali gorące brawa.

Następnie Krystyna Łuniewska  zaprezentowała realizowany projekt czytelniczy Literatura niemiecka - czytamy to co dobre i odczytała list z gratulacjami dla uczestników projektu od pani Ulriki Wurz – zastępcy dyrektora Instytutu Goethego w Warszawie. Do 5 grudnia w projekcie wzięło udział 1941 uczniów, odbyły się 92 lekcje biblioteczne, adresowane do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Jolanta Bakier, koordynatorka prac projektowych, zachęciła nauczycieli i uczniów do udziału w lekcjach do końca roku kalendarzowego. 

Następnie Olga Topolewska przedstawiła wyniki konkursu Librarium Primum 2016. Jest to nagroda za organizację najciekawszych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Jury złożone z nauczycieli bibliotekarzy z różnych miast Polski przyznało statuetkę pracownikom biblioteki szkolnej Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, zresztą po raz trzeci. Serdecznie gratulujemy! Programy obchodów podlaskich bibliotek, sprawozdania, ocena komisji są dostępne TUTAJ.

Tak zakończyła się pierwsza część programu konferencji, uczestników zaproszono na przerwę kawową i obejrzenie wystaw:

  • Prace plastyczne laureatów konkursu „Czy znasz twórczość …?”,
  • Efekty pracy uczniów w ramach projektu „Niemiecka literatura – czytamy to co dobre!”,
  • Twórczość Henryka Sienkiewicza w zbiorach BP CEN w Białymstoku.

Po przerwie pani Olga Topolewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji 7 edycji programu Podlaskich Spotkań z Pisarzami. W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych gościliśmy Tomasza Szweda, w gimnazjach Annę Łacinę, a w szkołach ponadgimnazjalnych Michała Książka. Zorganizowano 10 spotkań autorskich, w których uczestniczyło  łącznie  1357 osób. W konkursie „Czy znasz twórczość …?” – części plastycznej wzięło udział 392 uczestników z 63 szkół, a w części czytelniczej 386 uczniów z 42 szkół. Podziękowano dyrektorom szkół oraz nauczycielom bibliotekarzom uczestniczącym w realizacji w projektu, ze . szczegółowym sprawozdaniem można zapoznać się TUTAJ.

Wreszcie nastąpił najbardziej oczekiwany moment konferencji – pani Magdalena Kraszewska rozpoczęła odczytywanie długiej listy nagrodzonych w konkursach czytelniczym i plastycznym. Nagrodzeni otrzymywali gromkie brawa i pozowali do pamiątkowych fotografii. Listy laureatów dostępne są na stronie projektu, konkursu plastycznego – TUTAJ, i konkursu czytelniczego – TUTAJ

Ostatnim punktem programu było wręczenie nagród w konkursie ogłoszonym przez Szkołę Podstawową Nr 21 w Białymstoku. Lista nagrodzonych i prace konkursowe znajdują się na stronie Szkoły - TUTAJ.

Na tym konferencja została zakończona. Uczestniczyło w niej 177 osób.

Oprac. Krystyna Panasko – Samczuk, nauczyciel bibliotekarz I LO w Łapach, 
RO TNBSP w Białymstoku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody