Podsumowanie finału wojewódzkiego III Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”

Półfinał wojewódzki -podsumowanie 

Konkurs odbył się 21 kwietnia o godz. 10.30 w Centrum Edukacji nauczycieli w Białymstoku. Uczniowie wypełniali test przygotowany przez Organizatora głównego, prace sprawdzała komisja konkursowa w składzie: Olga Topolewska, Katarzyna Gosk, Małgorzata Kakareko – Wiszowata, Jolanta Bakier. 

W konkursie wzięło udział:

 • 21 uczniów z klas 1-3(7 drużyn) 
 • 15 uczniów z klas 4-6 (6 drużyn)

Szkoły biorące udział w konkursie: SP w Bargłowie Kościelnym, SP im. St. Staszica  w Turośni Kościelnej, SP nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, SP nr 34  im. gen. J. Z. Bema w Białymstoku, Zespół Szkół  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, Zespół Szkół w Narewce.

Uczniowie otrzymali drobne upominki zasponsorowane przez Urząd Miasta w Białymstoku  i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

 

3 edycja konkursu - cele, organizatorzy, harmonogram 

Celem głównym projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Organizatorzy pragną, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.

Na czym polega konkurs?
Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają w bibliotece (szkolnej, pub licznej) książki z listy konkursowej  (dostępnej na stronie konkursu) i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie udział w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą "VI Wielka Zabawa Rodzinna".  

Organizator główny: Stowarzyszenie „Wielka Liga” oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach; współorganizatorzy: Miasto Katowice, Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach. 

Patronat: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Adresaci: uczniowie klas 1 - 6 szkół podstawowych.

Zgłoszenia  są przyjmowane do 7 stycznia 2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.WielkaLiga.pl

Etapy:

pierwszy - powiatowy (szkolno-biblioteczny)

 • czas trwania:  
  • 17 października 2016 r. – 10 lutego 2017 r. – zdobywanie sprawności 
  • 13 lutego 2016 r. – 10 marca 2017 r. – test kwalifikacyjny (dokładny termin ustala koordynator etapu pierwszego w danej placówce), 
 • termin zgłoszenia szkoły/biblioteki do pierwszego etapu: do 7 stycznia 2017 r., 
 • zgłoszenia uczestników do drugiego etapu (półfinału) należy zgłosić koordynatorowi województwa: do 17 marca 2017 r. 

drugi – półfinały wojewódzkie

 • zadanie: drużynowy test,  
 • terminy
  • zgłoszenie uczestników do drugiego etapu: do 20 marca 2017 r. oraz ewentualne zgłoszenie zmiany uczestnika konkursu: do godz. 12.00, 19 kwietnia 2017 r., 
  • półfinał: 21 kwietnia (piątek) 2017 r. (miejsce półfinału będzie podane na stronie internetowej konkursu). 

trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie).  

  •  uczestnicy – po 15. najlepszych drużyn półfinałowych z całej Polski z kategorii kl. 1-3 i 4-6, 
  •  przyjmowanie zgłoszeń do udziału w finale – potwierdzenie obecności – do 7 maja, 
  •  termin finału: 27 maja 2017 r. (w sobotę) , Katowice

 Strona internetowa konkursu: www.Wielka-Liga.pl 

Koordynator wojewódzki

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Magdalena Kraszewska, Olga Topolewska

Email: cen@cen.bialystok.pl (w temacie: Wielka Liga Czytelnicza); tel: 85 732 73 23

O nas

Zasady współpracy

Nagrody