Biblioteka SP 47 w Białymstoku zaprasza do udziału w 2 edycji konkursu krasomówczego


II edycja regionalnego konkursu krasomówczego 

„Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Organizator: 

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, 

ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok, tel. 85 653 43 78

Warunki konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie treści i słowna prezentacja podania, legendy lub klechdy o Podlasiu.

Maksymalny czas wystąpienia – 7 minut.

Regulamin - w załączeniu

O nas

Zasady współpracy

Nagrody