Narodowe Czytanie "Quo vadis" w Mechaniaku


Zespół Szkól Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Informacja o wydarzeniu Narodowe Czytanie w naszej szkole trwało od 5 do 9 września 2016r. 5 września na lekcjach języka angielskiego w klasach 1t1 i 1tm1 wybrane fragmenty powieści czytała Ewelina Jaworowska oraz chętni uczniowie. Tego samego dnia na lekcji religii klasie 2 tm1 czytała Ewa Dobrzycka i Damian Zalewski.

7 września Danuta Laskowska na lekcjach języka polskiego zorganizowała czytanie w klasach 1 tm1 i 2 t2. Uczniowie przynieśli własne lub wypożyczone z biblioteki szkolnej egzemplarze powieści oraz czytali wybrane przez siebie najciekawsze fragmenty, które miały zachęcić kolegów do sięgnięcia po tę lekturę. 9 września na lekcji języka polskiego klasie 3 t1 wybrani uczniowie oraz Anna Kucharewicz czytali fragmenty powieści przedstawiające osobowość oraz przemianę Chilona Chilonidesa, sylwetkę niespełnionego artysty Nerona oraz wątek miłości Eunice do Petroniusza. Podczas zajęć zostały przypomniane najważniejsze motywy literackie, które uczniowie mogą wykorzystać na egzaminie maturalnym.

Elżbieta Cieszkowska przygotowała w czytelni wystawkę różnych wydań Quo Vadis oraz gazetkę informacyjną o powieści i autorze. W trakcie opieki za nieobecnych nauczycieli przeczytała w klasach 4t1 (7.09) i 3 tm1 (9.09) przeczytała fragment utworu opisujący walkę Ursusa z turem germańskim. Nawiązując do obchodów Roku Henryka Sienkiewicza przybliżyła sylwetkę pisarza i jego twórczość.

Przez cały tydzień (5-9.09) Anna Kwasowska na lekcjach języka angielskiego wraz z uczniami czytała po kilka stron tej powieści. W trakcie lekcji rozmawiano także o Henryku Sienkiewiczu i innych jego powieściach przeczytanych przez uczniów, o ekranizacjach Quo Vadis, prezentowanych w powieści wydarzeniach i postaciach historycznych. W czytaniu wzięły udział klasy: 1tm1, 1tm2, 1ts2, 2tm1. Powieści Henryka Sienkiewicza wysłuchało 252 uczniów. Fotorelacja na stronie szkoły: www.mechaniak.com.pl Organizator akcji: Elżbieta Cieszkowska

Autor: Elżbieta Cieszkowska
 Zdjęcia, źródło: 
http://www.mechaniak.com.pl/

 

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody