"Książka jest dobra na wszystko – klasowe działania na temat promowania czytelnictwa, dostrzegania zalet poszerzania swojej wiedzy poprzez czytanie" - projekt edukacyjny


Sprawozdanie z wykonania projektu edukacyjnego

Projekt realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół nr 2 Szkole Podstawowej nr 3 w Białymstoku. 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu: 

  • Grażyna Danilczuk – bibliotekarz, 
  • Katarzyna Fabisiak – nauczyciel języka polskiego, 
  • Jolanta Szydłowska-Brewczyk – nauczyciel informatyki.

W załączeniu harmonogram realizacji.

załącznik: 

rodzaj artykułu: 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody