Konkurs MODA NA CZYTANIE - nagrody i wyróżnienia przyznane szkołom


Podsumowanie  Komisji Konkursowej

MODA NA CZYTANIE: konkurs na projekt edukacyjny realizowany w szkole służący rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Komisja konkursowa w składzie:

 • Anna Krawczuk – przewodnicząca, wicedyrektor Centrum Edukacji nauczycieli w Białymstoku
 • Elżbieta Chrabołowska – konsultant ds. edukacji polonistycznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Urszula Wasyluk Żukowska – inspektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP 

oceniła w dniu 3 czerwca 2016 r. prace konkursowe i wyłoniła zwycięzców w kategoriach:

- kategoria szkół podstawowych

I miejsce - Zespół Szkół. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach. Realizator: Dorota Brzozowska, projekt: Czytajmy dla przyjemności.

Uzasadnienie: 1) Przepiękne wspomnienia z wojny rodziny bohaterki, pięknie zilustrowane. 2) Projekt aktywizuje całą społeczność szkolną, wykorzystuje różnorodne formy aktywizacji czytelnictwa - czytanie książek, taneczna impreza Bal Pasiastych, koło zainteresowań „Tajne koło czytelników”, plakaty, redagowanie gazetki szkolnej „Pisemko Juniora”, recenzje książek, konkurs „Pocztówka literacka”, spotkania autorskie (Joanna Jagiełło, Anna Łacina).3) Integracja i zaangażowanie rodziny. 

II miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Realizator Joanna Krawczuk  Skowrońska – nauczyciel bibliotekarz, projekt: My i bohaterowie książek naszych marzeń.

Uzasdnienie: 1) Połączenie literatury z teatrem – zaaktywizowanie społeczności szkolnej. 2) Projekt zaangażował całą społeczność szkolną (uczniów i wychowawców). Wykorzystana metoda uczenie się wzajemnego (starsze roczniki przygotowują bajkowe scenki dla młodszych uczniów). Różnorodne formy aktywizacji (odgrywanie scenek, tworzenie ilustracji, dyskusja wokół problematyki poruszanej w książkach, uczniowie utrwalają sentencje (złote myśli) z książek, tworzą zakładki do książek, inscenizacje, Szkolny Festiwal Sztuki Teatralnej, seria „Magiczne drzewo”, turniej wiedzy. O doborze literatury autorki projektu decydowały walory edukacyjno-terapeutyczne. 3) Zaangażowanie całej szkoły, różnorodne pomysły (inscenizacje, festiwale, konkursy, prace plastyczne itd.), oddziaływanie wychowawcze na młodzież. Staranna dokumentacja formy pracy.

III  miejsce - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I  w Białymstoku.  Realizatorzy: Elżbieta Janikowska, Katarzyna Chołko - projekt: Teatrzyk kamishibai – bajkowy świat w drewnianej skrzynce. Uczniowie klas 4-6 czytają młodszym dzieciom.

Uzasadnienie: 1) Teatr Kamishibai – jako ciekawa forma promowania czytelnictwa. 2) Promocja wśród uczniów nowej techniki czytania i prezentacji tekstu literackiego w wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. 3) Integracja, działania na rzecz młodszych kolegów.

Wyróżnienie:

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku (Realizator: Jolanta Kosobko – nauczyciel bibliotekarz) - projekt: Poznajemy literaturę dziecięcą i jej bohaterów.
   • Zespół Szkół w Jaświłach. Szkoła Podstawowa  za 3 projekty (Realizatorzy:  Bożena Daniłowska – nauczyciel bibliotekarz, Anna Dekarz, Elżbieta Wojtkielewicz, Agnieszka Beata Małanowska – nauczyciel polonista) - projekty: Książki naszych marzeń. Kto czyta – nie błądzi; W magicznym świecie Jana Brzechwy; Bajki łączą pokolenia.
   • Zespół Szkół nr 2 w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 3  im. Adama Mickiewicza (Realizatorzy: Grażyna Danilczuk – nauczyciel bibliotekarz, Katarzyna Fabisiak – nauczyciel języka polskiego, Joanna Szydłowska – Brewczyk – nauczyciel informatyki) - projekt: Książka jest dobra na wszystko – klasowe działania na temat promowania czytelnictwa, dostrzegania zalet poszerzania swojej wiedzy poprzez czytanie.
   • Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku za 2 projekty (Justyna Nosowska, Izabela Niewińska Tekień) - projekt: „Wiersze na scenie” – przedstawienie teatralne na podstawie wybranych wierszy z książki „Rady nie od parady” Małgorzaty Strzałkowskiej; Kreatywne okładki. 

- kategoria szkół gimnazjalnych

I miejsce - Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego  w Wasilkowie. Koordynacja:  Barbara Borkowska, dyrektor szkoły - projekt: Kto czyta … .

Uzasadnienie: 1) Ciekawa promocja czytelnictwa. 2) Bardzo interesujące, ciekawe współczesne formy promocji książek stworzone przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: a) filmy zachęcające do czytania opublikowane na YouTube,b) formy teatralne (Przystanek książka, „Kto czyta ten zdaje sobie sprawę, że życie wychodzi poza murawę”), c) lekcje z książką, d) konkursy wiedzy o książce, e) sleeveface (ubierz się w książkę), f) lapbook „Przepiśnik” (książki smakują), g) Blog czytelniczy (Deltabooks). 3) Efektem projektu nowoczesny kącik czytelniczy „Przystanek książka”. 4) Mnogość konkursów, blogi, przystanek książka.

Wyróżnienie -  Publiczne Gimnazjum nr 18 im. Króla Stefana Batorego w Białymstoku. Realizatorzy: Barbara Szymańska, Joanna Fiłończuk, Dorota Artysiewicz – nauczyciele bibliotekarze, projekt: Przez żołądek do … książki.

- kategoria szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku. Realizator: Elżbieta Cieszkowska – nauczyciel bibliotekarz, projekt: Skieruj swe kroki do szkolnej biblioteki. 

Uzasadnienie: 1) Wyczerpujące prezentacje, dużo pracy włożonej w przygotowany materiał. 2) Autorami projektu jest 9 uczniów, którzy samodzielnie dokonali wyboru literatury zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przygotowali prezentacje, które przedstawiali innym uczniom. Prezentacje i dyskusje wokół literatury poprzedzały zachęcające spoty reklamowe samodzielnie przygotowane przez uczniów. 3) Wykorzystano tzw. reklamę „szeptaną” i bezpośrednią, w której sami uczniowie w ciekawej formie polecają innym uczniom, co warto przeczytać i dlaczego. W projekcie wzięło udział 257 uczniów.

Wyróżnienie - Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Realizatorzy: Irena Mojsewicz, Dorota Socha, Anna Rutkowska – nauczyciele bibliotekarze, projekt: Kto czyta – nie błądzi, kto czyta – znajduje. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym !

Prace konkursowe (instrukcje projektowe) zostaną opublikowane na stronie BIBservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia  w dziale: Publikacje .

O nas

Zasady współpracy

Nagrody