Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego “Teatr a literatura” realizowanego przez BP CEN w Białymstoku


Projekt „Teatr a literatura”realizowali nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Białostockim Teatrem Lalek oraz studentami Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku w okresie od XI 2015r. do końca I 2016 r..

Adresatami projektu byli nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci w wieku 4-9 lat.

Celem projektu edukacyjnego było:

 1. Popularyzacja literatury dziecięcej.
 2. Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego.
 3. Upowszechnianie teatru i żywego słowa.
 4. Zapoznanie z Biblioteką Pedagogiczną.
 5. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 6. Rozwijanie wyobraźni dzieci i zachęcanie do twórczej ekspresji.
 7. Zachęcenie do odbioru sztuki teatralnej i korzystania z propozycji Teatru Lalek.

Harmonogram działań projektowych zawierał:

 • Przeprowadzenie rozmów z pracownią plastyczną oraz dyrektorem  BTL.
 • Sporządzenie listy lalek i rekwizytów potrzebnych do realizacji projektu.
 • Sporządzenie bibliografii na temat Teatr a literatura.
 • Przygotowanie projektu Teatr a literatura.
 • Przygotowanie scenariuszy lekcji bibliotecznych.
 • Aranżacja scenografii do przeprowadzenia zajęć w sali CEN.
 • Przygotowanie wystawy lalek ze spektakli BTL oraz książek i filmów dla dzieci ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN.
 • Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych na podstawie przygotowanych scenariuszy.
 • Prezentacja materiałów dydaktycznych Biblioteki Pedagogicznej dla nauczycieli.

Promocja i przebieg projektu "Teatr a literatura"

Nauczyciele bibliotekarze biorący udział w projekcie poszukiwali sposobów, jak zachęcić dzieci do czytania książek. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016.

W październiku 2015r. po rozmowach z kierownikiem pracowni plastycznej oraz dyrektorem Białostockiego Teatru Lalek wystosowaliśmy pismo z prośbą o wypożyczenie lalek oraz elementów scenografii potrzebnych do aranżacji wystroju sali, w której zamierzaliśmy przeprowadzać lekcje. 

Sporządziliśmy zestawienie bibliograficzne publikacji o tematyce związanej z projektem Teatr a literatura. Wykorzystując materiały pozyskane z teatru oraz książki z zasobów naszej biblioteki  przygotowaliśmy miejsce do zajęć edukacyjnych oraz scenariusz. Na stronie internetowej zamieściliśmy informację dotyczącą realizowanego projektu oraz możliwości udziału w lekcjach. 

Wkrótce zaczęliśmy otrzymywać maile i telefony od zainteresowanych nauczycieli. Pierwsze zajęcia odbyły się w listopadzie, po nich liczba zgłoszeń zwiększyła się. Zainteresowanie było duże zarówno ze strony szkół jak i przedszkoli, w związku z tym przedłużyliśmy czas trwania projektu o jeden miesiąc. Wzięło w nim udział 798 dzieci i nauczycieli szkół i przedszkoli, wśród nich również dzieci spoza Białegostoku. 

W prowadzeniu kilku zajęć wsparły nas studentki Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Materiał z realizacji projektu Teatr a literatura został zamieszczony na facebooku, oraz wyemitowany w TVP Białystok.

Po zakończeniu realizacji zadań ujętych w Harmonogramie projektu nauczyciele bibliotekarze dokonali podsumowania. W wyniku własnych obserwacji, opierając się na liczbie zainteresowanych przedsięwzięciem, stwierdzają potrzebę podejmowania tego rodzaju działań. W dużej mierze zostały zrealizowane cele i osiągnięte zamierzone efekty. Należałoby doskonalić własne umiejętności dydaktyczne. Według opinii nauczycieli uczestniczących w zajęciach tematyka projektu była interesująca. Dzieci poszerzyły wiadomości na temat książek,  i teatru, zwiedziły bibliotekę. Nauczyciele bibliotekarze otrzymali Podziękowania od SP nr 3 w Białymstoku. Również większość dzieci pozytywnie oceniła lekcje w formie emotikonów.

Fotorelacja z przebiegu zajęć dostępna jest na Facebook., infromacja o wystawie palkatów na stronie www biblioteki.

 

autor: 

Oprac. Elżbieta Korzeniecka, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

rodzaj artykułu: 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody