Regulamin konkursu wojewódzkiego Białostocczyzna znana i nieznana VI edycja - „Podlaskie opowieści”


Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku zaprasza do kolejnej edycji konkursu.

Główne zasady konkursu:

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie plakatu promującego publikację lub publikacje o Białymstoku i Podlasiu.
  2. Konkurs ma charakter wojewódzki i jest skierowany do uczniów  szkół podstawowych, klas IV-VI i uczniów gimnazjów
  3. Osoba do kontaktu  w przypadku pytań dotyczących konkursu: Anna Karpowicz – tel. 85 6610332 w. 113, e-mail: anna-karpowicz@wp.pl
  4. Gotowe prace powinny być dostarczone do 15.04.2016 r. do biblioteki klas IV – VI Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem konkurs Białostocczyzna znana i nieznana – VI edycja „Podlaskie opowieści”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rady Oddziału w Białymstoku.

Regulamin w załączeniu.

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody