Konkurs w pracy nauczyciela bibliotekarza

Konkursy od zawsze towarzyszą pracy nauczyciela bibliotekarza, dostęp do regulaminów w dobie Internetu jest powszechny. Warto korzystać z konkursów organizowanych przez innych, bądź pokusić się o opracowania autorskie.  W artykule podano strony www z ciekawymi ogólnopolskimi inicjatywami, odnośniki do miejsc ze zbiorczymi informacjami o organizowanych konkursach.

Jak i dlaczego warto organizować konkursy ?

Zorganizowanie konkursu nie jest trudnym przedsięwzięciem, pracę rozpoczynamy od napisania regulaminu.  Oprócz nazwy  organizatora (dane adresowe, kontakt), tytułu konkursu, otrzymanych patronatów, adresatów i celu konkursu podajemy:

 • formę ( praca: plastyczna, literacka, cyfrowa itp.),
 • kryteria oceny,
 • terminy i sposób przekazania prac,
 • informację o nagrodach, o zwrocie (lub nie) prac konkursowych,
 • miejsce publikacji wyników konkursu,
 • miejsce podsumowania,
 • prośbę o zgodę rodziców na udostępnienie danych osobowych.

Najważniejszy jest pomysł (na konkurs autorski) lub chęć włączenia się do konkursów organizowanych przez inne placówki.  Dobrze jest jak tematyka konkursu odpowiada zainteresowaniom uczniów, nawiązuje do aktualnych, ważnych dla nich wydarzeń. Wtedy jest łatwiej o ich udział – wszakże wyznacznikiem trafności doboru tematu jest ilość uczestników.

Konkursy mogą być adresowane do pojedynczych uczniów lub do zespołów kilkuosobowych. Mogą być organizowane w szkole, mieć zasięg międzyszkolny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski. Ze względu na czas trwania, konkursy mogą być błyskawiczne (przeprowadzane np. podczas przerw), krótkie (do miesiąca) i długie (powyżej miesiąca, wymagające większego zaangażowania).

Najważniejsze w konkursie, z punktu widzenia ucznia, są nagrody. Nie ma problemu z nagrodami w przypadku konkursów organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (zapewnia organizator; trudniej zdobyć liczące się miejsca), gorzej z konkursami wewnątrzszkolnymi. Wszystko tutaj zależy od operatywności nauczyciela bibliotekarza, jego umiejętności zdobywania sponsorów.  

Wymiar  materialny (rzeczowy) to nie jedyny powód uczestnictwa w konkursach, liczy się  prestiż, chęć wykazania się przed rówieśnikami i nauczycielami posiadanymi umiejętnościami, przyswojoną wiedzą. Uczestnictwo mobilizuje uczniów do działania, współpracy z rówieśnikami (często w rodzinie), zmusza do poszukiwań literatury w bibliotece szkolnej lub selektywnego wyszukiwania przydatnych informacji w Internecie.  Zaspokajana jest  potrzeba współzawodnictwa, rywalizacji,  wygrywania, docierania do celu - ale też umiejętność przegrywania.

Ciekawą inspiracją dla nauczycieli mogą być  wskazówki na temat organizacji konkursów  internetowych (pojawia się ich coraz więcej) opracowane przez biznesowe instytucje komercyjne. Warto zajrzeć :

 • Jak zorganizować legalny konkurs na Facebooku i zaangażować fanów? - zob. www
 • Jak zorganizować konkurs i przyciągnąć uczestników - zob. www
 • Jak zorganizować konkurs na blogu ? – zob. www
 • Organizuję konkurs – zob. www

 

 Gdzie można znaleźć informacje o organizowanych konkursach ?

Jest wiele miejsc, w których publikowane są regulaminy ciekawych z punktu widzenia nauczyciela bibliotekarza konkursów. Poniżej zaprezentowano strony ze zbiorczymi informacjami o konkursach o zasięgu ogólnopolskim:

 • Aktualne konkursy: konkursy  literackie, plastyczne, edukacyjne i inne – zob. www
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Rybniku: przydatne materiały, publikacje nauczycieli bibliotekarzy – zob. www
 • Biblioteka w Szkole: Konkursy, sprawdziany, testy (materiały do pobrania) – zob. www; zawartość czasopisma – wyszukiwarka MOL (hasło konkursy, 530 wyników)
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich:  konkursy  prowadzone przez biblioteki na terenie całego kraju  - zob. www

Informacje o konkursach bibliotecznych organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, adresowanych do uczniów z województwa podlaskiego są dostępne na stronie:

 • Bibserwis Bibliotek Szkolnych Podlasia – zob. www

 

Przegląd ciekawych propozycji  o zasięgu ogólnopolskim

Co roku pojawiają się w sieci propozycje interesujących konkursów – jednorazowe (przy okazji rocznic, obchodów, programów rządowych) lub w postaci kolejnych edycji. Oto niektóre z nich warte zainteresowania:

 • Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Organizowana przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, od roku 2012. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych, zainteresowanych zagadnieniami książki i informacji oraz nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy  szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych.

Zob. strona www

 • Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Konkurs dla uzdolnionych literacko uczniów wszystkich typów szkół. Na stronie organizatora czytamy: Konkurs istnieje „od 1984 roku jako przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Słupsku, a po reformie oświaty – Gimnazjum nr 2,  zrealizowano ze środków Prezydenta Miasta  Słupska, Województwa Pomorskiego oraz wielu sponsorów. Zaangażowanie współorganizatora – Organizacji Soroptimist International Klub w Słupsku,  która w roku 2008 rozpropagowała ideę konkursu wśród środowisk polonijnych, spowodowało rozszerzenie jego zasięgu na międzynarodowy (…).  31 lat jego istnienia zaowocowało wydaniem 24 książek z wierszami i opowiadaniami laureatów i wyróżnionych. Społecznie pracującymi jurorami są poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem znanej poetki i przyjaciółki konkursu, a od 2015 roku także jego Patronki – pani Wandy Chotomskiej, według której jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim i promująca dziecięcą i młodzieżową twórczość”.

Zob. strona  www

 • Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Książka – Przyjaciel prawdziwy”

Organizowany przez Kopalnię Soli Wieliczka, Wydawnictwo PMDC, patronatem  objęła Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom". Ma na celu promocję czytelnictwa oraz głośnego czytania dzieciom.  Jest konkursem zespołowym – każdą klasę reprezentuje drużyna uczniów; jest adresowany jest do dzieci szkolnych z klas I - III. Konkurs Czytelniczy w roku 2013 został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2015 - konkurs zyskał ważnych Patronów: Instytut Książki oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zob. strona www

 • Ogólnopolski Konkurs na Esej

Organizowany jest przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu;  adresowany jest do młodzieży szkół średnich oraz studentów szkół wyższych. Konkurs poświęcony jest spotkaniom z twórczością Julii Hartwig.

Zob. strona  www

 • Wielki Turniej Edukacji Medialnej

Konkurs sprawdzający kompetencje medialne uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Główną nagrodą jest indeks na studia licencjackie na dowolnym kierunku, prowadzonym przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat przez pierwszy rok studiowania.

Zob. strona  www

 • Tomik Literacki Młodych Autorów

Odbyło się 15 edycji, adresowany jest  uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Co roku przystępują do niego setki dzieci i młodzieży, którzy podejmują się trudnego zadania, jakim jest samodzielne napisanie wierszy lub opowiadań, a także przygotowanie szaty edytorsko-plastycznej książki. Na stronie Organizatora - Biblioteki Szkoły Podstawowej   im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, czytamy: Z roku na rok przybywa uczestników. W pierwszej edycji  konkursu wystartowało 1304 uczniów. W kolejnych latach liczba uczestników sukcesywnie wzrastała. W ubiegłym roku nadesłano ponad 8 tys. prac w oryginalnych, niekonwencjonalnych formach edytorskich. Najciekawsze prace konkursowe prezentowane były m.in. na Targach Książki Edukacyjnej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na wystawach w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej, podczas międzynarodowej sesji naukowej BARFIE poświęconej wychowaniu przez czytanie (Warszawa 2004), w trakcie kolejnych zjazdów Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, na Poznańskich Spotkaniach z Książką w 2004 r. oraz na Targach Książki w Krakowie w roku 2005. W 2006 r. dziecięce arcydzieła wystawiono w Królewskiej Bibliotece w Kopenhadze, w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie (w ramach obchodów Święta Polskiej Niezapominajki), a ostatnio w Bibliotekach Północnych Włoch. Dzięki tak wielkiej liczbie prac nadsyłanych na konkurs, finałowe Tomiki Literackie Młodych Autorów, stanowiące swoistą antologię, spełniają istotną rolę w promowaniu twórczości dziecięcej na Mazowszu.

Zob.  strona  www

 • Ogólnopolski konkurs na scenariusz lekcji wychowawczych / spotkań zachęcających do czytania

Organizatorem 3 edycji konkursu jest  Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów Smakosz Literacki w Sanoku, działające przy Gimnazjum Nr 1 w Sanoku. Konkurs  ma charakter otwarty: adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół średnich, studentów bibliotekoznawstwa oraz wszystkich, którzy nie są bezpośrednio związani ze szkolnictwem, a którym bliskie są sprawy czytelnictwa.

Zob.  strona www

 • Patron naszej szkoły

Organizowany przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Prace plastyczne, prezentacje multimedialne lub filmy o patronie szkoły wykonują zespoły pod kierunkiem nauczycieli.

Zobacz strona www

 

Omówione powyżej konkursy stanowią niewielką część propozycji, z jakich może skorzystać w swojej pracy nauczyciel  bibliotekarz bądź polonista.  Trzeba na bieżąco śledzić portale bibliotekarskie,  strony rządowe, wiele ciekawych informacji jest zamieszczanych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Artykuł udostępniono na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej

autor: 

Olga Topolewska

rodzaj artykułu: 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody