Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” II edycja „Czytamy legendy piastowskie”


Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zapraszają do udziału w Konkursie Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych województwa podlaskiego.  Eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-III i klas IV –VI.

Konkurs został objęty honorowym patronatem TNBSP Rady Oddiału w Białymstoku. 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego
 • w konkursie sięgamy do legend piastowskich 
 • do 15 IV 2016 r. w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu, podczas których wyłoniony zostanie 1 uczestnik w odpowiedniej kategorii wiekowej do eliminacji międzyszkolnych.
  Każda szkoła może zgłosić 1 kandydata w grupie wiekowej klas I-III i/lub w kategorii wiekowej klas IV-VI
 • do końca IV 2016 r. szkoły przesyłają kartę zgłoszenia do organizatorów
 • (karta zgłoszenia w załączniku 2) oraz zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik 3)
 • eliminacje międzyszkolne konkursu odbędą się w dniach 17-18 V 2016 r.
 • uczestnicy będą czytać fragmenty legend wybrane losowo
 • uczestników będzie oceniać powołane przez organizatorów jury, w skład którego wejdą: pracownik UwB, dziennikarz radiowy, metodyk języka polskiego, aktorzy
 • uroczyste wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas gali V Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom

Regulamin w załączniku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody