Sprawozdanie z konferencji podsumowującej obchody MMBS 2015, projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami” oraz wojewódzkich konkursów o bibliotece


27 listopada 2015r. w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli nauczyciele bibliotekarze spotkali się na konferencji podsumowującej obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2015 , i VI edycję „Podlaskich spotkań z pisarzami.”

Organizatorami spotkania byli: Białostocki Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Zebranych powitały: Prezes RO TNBSP Olga Topolewska i Magdalena Kraszewska z CEN. Pierwszym punktem programu było wystąpienie Ewy Majewskiej koordynatora ds. edukacji leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która przygotowała prezentację pt.”Leśna menażeria – zwierzęta w literaturze.” Zwierzęta są bohaterami wielu utworów literackich: bajek, wierszy, opowiadań. Najczęściej portretowane są: lisy, wilki, jeże, borsuki wiewiórki. Na ogół jednak opisywanym zwierzętom przypisuje się ludzkie cechy. Pani Ewa Majewska zachęcała do obserwacji fauny w naturze i do odwiedzania lasów.

Następnie głos zabrały Monika Rowińska i Małgorzata Sawicka nauczycielki bibliotekarki z Augustowa. Są one twórczyniami portalu Biblioteki Szkolne Online. Strona prezentuje pracę bibliotek szkolnych. z różnych części Polski. Pokazuje, że praca w bibliotece szkolnej to nie tylko wypożyczanie książek, ale szereg różnorodnych działań, które rozbudzają wśród uczniów ciekawość świata i miłość do literatury. Koleżanki zapraszały zebranych do współpracy.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie zwycięzcy konkursu na najciekawsze pomysły obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i przyznanie honorowego tytułu Librarium Primum. Tytuł, po raz drugi, otrzymało Publiczne Gimnazjum Nr 18 z Białegostoku. Kapituła złożona z nauczycieli bibliotekarzy z różnych stron Polski za najciekawsze uznała działania biblioteki tego gimnazjum. Organizowano je pod hasłem „Różne oblicza teatru”. Przygotowano między innymi wystawę afiszy i rekwizytów teatralnych,odbyły się warsztaty z dykcji, a także wystawiono sztukę, która napisali sami uczniowie.

Następnie Prezes ROTNBSP Olga Topolewska podsumowała VI edycję programu „Podlaskich spotkań z pisarzami.”W tym roku gościliśmy Łukasza Wierzbickiego , Joannę Jagiełło i Ewę Białołęcką. W 12 spotkaniach uczestniczyło 1225 osób. W konkursie czytelniczym i plastycznym wzięło udział 326 uczniów z 56 szkół. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji VI edycji „Podlaskich spotkań z pisarzami” zamieszczone jest na stronie http:// bp.bialystok.edu.pl/? q=pszp_biezace .

Kolejnym punktem, najbardziej wyczekiwanym, było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursów czytelniczego i plastycznego Uczniów nagrodzono książkami, a nauczyciele, którzy włączyli się w realizację programu otrzymali podziękowania.

Dalej kontynuowano wręczanie nagród.  Anna Karpowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 21 z Białegostoku podsumowała konkursy „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości” oraz „Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka” ogłoszone przez tę Szkołę . Przedstawiła listę laureatów.

Na koniec zebrani zostali zaproszeni na kawę i herbatę.

Na tym konferencja nauczycieli bibliotekarzy została zakończona.

Oprac. Krystyna Panasko – Samczuk, nauczyciel bibliotekarz I LO w Łapach,
RO TNBSP w Białymstoku

O nas

Zasady współpracy

Nagrody