Sprawozdanie z 6 edycji projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”


Projekt był realizowany ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, honorowego  patronatu organizowanym konkursom udzielili  Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku.  Na spotkania autorskie zaproszono współczesnych pisarzy: Łukasza Wierzbickiego (szkoły podstawowe), Joannę Jagiełło (gimnazja) i Ewę Białołęcką (szkoły ponadgimnazjalne).  W ramach projektu przeprowadzono konkurs na znajomość twórczości zaproszonych pisarzy, zorganizowano spotkania autorskie w szkołach Białegostoku i Łap. Oto dane statystyczne: 

Spotkania autorskie

Zorganizowano 12 spotkań autorskich, w których uczestniczyło  ogółem 1118 osób, w tym z:

 • Łukaszem Wierzbickim – 422 uczestników,
 • Joanną Jagiełło – 311 uczestników,
 • Ewą Białołęcką – 385 uczestników.

Konkurs „Czy znasz twórczość … ?”

Konkurs plastyczny  (etap międzyszkolny)

 • 107 prac konkursowych z 43 szkół, w tym: szkoły podstawowe – 69 prac z 23 szkół, gimnazja – 30 prac  z 16 szkół, szkoły ponadgimnazjalne – 8 prac z 4 szkół

Konkurs czytelniczy 

326 uczniów z 54 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe: etap szkolny – 162 uczniów i międzyszkolny -  64  uczniów
 • gimnazja: etap szkolny -  117 uczniów i  międzyszkolny – 55 uczniów
 • szkoły ponadgimnazjalne: etap szkolny – 47 uczniów i międzyszkolny – 18 uczniów

Pozyskano sponsorów nagród dla uczniów biorących udział w konkursie: Urząd Miejski w Białymstoku: Biuro Kultury i Biuro Promocji Miasta; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego : Departament  Edukacji, Sportu i Turystyki; Media Press Sp. z o.o. w Białymstoku; Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku; Wydawnictwo Literatura. 

Realizatorzy projektu 

 1. Olga Topolewska – koordynacja, Magdalena Kraszewska – współpraca
 2. Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku - Elżbieta Janikowska, Lucyna Utrutko, Krystyna Panasko Samczuk, Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska. 
 3. Nauczyciele bibliotekarze CEN w Białymstoku -  Jolanta Bakier, Katarzyna Gosk,  Ewa Harasimik, Małgorzata Kakareko – Wiszowata,  Elżbieta Korzeniecka, Małgorzata Konopka, Barbara Werpachowska
 4. Szkoły organizujące konkurs czytelniczy i spotkania autorskie: 
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 45  w Białymstoku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku,  
  • Publiczne Gimnazjum Nr 8  ZSO MS w Białymstoku, 
  • Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe w Białymstoku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 20 w Białymstoku,  
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łapach,
  • VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,
  • IX Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Białymstoku z Oddziałami Integracyjnymi. 

Podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie efektów projektu, rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpiło podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która odbyła się 24.11.2015r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Więcej - czytaj

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody