Akty prawne, dokumenty programowe i normy określające pracę szkół, w tym bibliotek szkolnych

 


 Powrót O zawodzie

Obowiązujące akty prawne

Dokumenty programowe (krajowe i  międzynarodowe)

 • Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO / oprac. Przez Tove Pemmer Stare i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji. – Warszawa : SBP, 2003. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 60)
 • Manifest bibliotek szkolnych  IFLA/UNESCO
 • MEN [Ministerstwo Edukacji Narodowej] o bibliotekach. – Warszawa: MEN, 1999. – (Biblioteczka Reformy; nr 25)
 • Plan działań "eEurope+" 2003. Współne działania na rzecz wdrażania Społeczeństwa Informacyjnego w Europie 
Dokumenty wewnątrzszkolne
 • Program wychowawczy szkoły. 
 • Statut szkoły określający szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej.
 • Szkolny zestaw programów nauczania.
Normy
 • Polski Komitet Normalizacyjny - strona główna
 • Biblioteka Narodowa
  • Komitet Techniczny Nr 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - zobacz
  • Wykaz polskich norm bibliotecznych- zobacz
 
Powrót O zawodzie

O nas

Zasady współpracy

Nagrody