XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. "Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych" Kraków 30 - 31.05.15r.


Informacja ze strony www Organizatora Forum:

Temat:  „Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych”

Cele konferencji:

- integracja profesjonalnego środowiska,

- wzajemna wymiana doświadczeń i informacji,

- uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy uczestników.

Program Forum został podzielony na trzy części:

- sobota przed południem – wystąpienia naukowe,

- sobota po południu – warsztaty z zakresu biblioterapii,

- niedziela – przykłady oryginalnych działań edukacyjnych i wychowawczych partnerów TNBSP, a także inicjatyw członków TNBSP Oddział w Krakowie podejmowanych w bibliotekach szkolnych.

Biblioteki szkolne mają olbrzymi potencjał w zakresie oddziaływania na środowisko edukacyjne, a od nas samych przede wszystkim zależy, czy go zauważymy i odpowiednio wykorzystamy. W dzisiejszych czasach potrzeba dbania o rozwój dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojmowanego czytelnictwa oraz kultury informacyjnej jest szczególnie ważna, a działalność bibliotek szkolnych w rożnego typu placówkach edukacyjnych nie do przecenienia. Biblioteka jest w szkole najważniejszą pracownią interdyscyplinarną, zapewniającą dostęp do tradycyjnych i nowych mediów, umożliwiającą realizację dydaktyki generatywnej.

Niewyczerpane pokłady potencjału edukacyjnego i wychowawczego bibliotek szkolnych tkwią m.in. w programach eTwinning, Erasmus+, działaniach w kierunku wychowania patriotycznego, proekologicznego, prozdrowotnego, w edukacji medialnej czy w biblioterapii.

Jesteśmy przekonani, że Forum stanie się okazją do zaprezentowania ciekawych przykładów dotychczasowych dobrych praktyk oraz innowacyjnych form pracy w bibliotekach szkolnych.

 

Zapraszamy serdecznie do Krakowa na XV Ogólnopolskie Forum TNBSP.

 

 

O nas

Zasady współpracy

Nagrody